PRILAGOĐEN VISINI DECE U VRTIĆIMA, IGRAONICAMA I SL.

BEZBEDAN I STABILAN

ISPORUČUJE SE SA SENZORSKIM APARATOM ZA DEZINFEKCIJU

POGODAN ZA BILO KOJE DEZINFEKCIONO SREDSTVO NA BAZI ALKOHOLA

LAKO PRENOSIV NA BILO KOJU POZICIJU GDE JE POTREBNA HIGIJENA

NOGICE SU PODEŠAVAJUĆE I MOGUĆA JE NIVELACIJA U ZAVISNOSTI OD SAME PODLOGE

LAGAN I NAPRAVLJEN OD DRVETA)

IZA SAME PLOČE PROSTOR ZA DRŽANJE TEČNOSTI ZA DEZINFEKCIJU

DIMENZIJJE: 112cm X 30cm X 30cm (18mm DEBLJINA PLOČE)

CENA: 11300,00 + Pdv.